• Moh Mee

  Moh Mee

   

  Official Site: http://www.mohmee.co.th

   

  หมอมี เกษมสุวรรณ

  ชีวประวัติหมอมี

  ใน สมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2434) ได้มีการเปิดร้านขายยาในสังกัดกรมพยาบาลขึ้นเรียกว่า “โอสถศาลา” ซึ่ง นายมี เกษมสุวรรณ หรือหมอมี ผู้มีความรู้ทางด้านยา และสารเคมีทางการแพทย์เข้ารับราชการเป็นผู้ปรุงยาในกองโอสถศาลาซึ่งมีอยู่ 2 แห่ง

  แห่งแรก ได้ซื้อกิจการจากหมอมิชชั่นนารี จำหน่ายเฉพาะยาฝรั่ง
  แห่งสอง จำหน่ายเฉพาะยาไทย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นคลังยาของราชการด้วย

  ต่อ มาได้ขยายโอสถศาลาไปยังหัวเมืองต่างๆ ทำหน้าที่ผลิดยาเพื่อจำหน่ายแก่ราษฎรโดยเฉพาะตามชนบทที่ห่างไกลให้มียาราคา ถูกได้ใช้และยังเป็นที่จำหน่ายยาและที่ทำการแพทย์ด้วย หลังจากออกจากราชการ ในปี พ.ศ. 2441 หมอมีได้หันมาเริ่มเปิดดำเนินกิจการส่วนตัว จดทะเบียนจัดตั้ง “ห้างขายยาบุญมีดิสเปนซารี” หรือ “ห้างหุ้นส่วนจำกัดขายยาบุญมี” ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตยา ปรุงยาแผนโบราณ เช่น ยานัตถุ์หมอมี ยาอุทัยหมอมี, ยาตรีนิสิงเหหมอมี, ยาธาตุน้ำแดงหมอมี, ยาไส้เดือน(ยาถ่ายพยาธิ), ยากวาดแสงหมึก (ยาแก้ร้อนใน) และนำเข้าสารเคมีทางการแพทย์ รวมทั้งยานำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ยาซิเน็ท(ยาดมแก้หวัดคัดจมูก), ยารีเบล(ยาหนองใน), แมกทริซ(ยาช่วยย่อย), บุ๊กแล็กซ์(ยาถ่ายที่ทำรูปร่างและรสชาติเหมือนช็อกโกแล็ต), ไลซอล ดิสอินแฟคแต็นท์(น้ำยาฆ่าเชื้อโรคหลังจากทำความสะอาดสำหรับพื้นผนังสิ่งก่อ สร้างโดยเฉพาะโรงพยาบาล)

  และผลิตภัณฑ์ที่คุ้นหูถึงทุกวันนี้ คือ ยานัตถุ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ได้รับความนิยมและความไว้วางใจจนถึงปัจจุบัน มากว่า 100 ปี จนเป็นที่คุ้นหูของคนไทยว่า ยานัตถุ์หมอมี

   

  pic-3

  #Moh Mee

Comments are closed.

Translate »